จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีทักษิณานุปทานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ พร้อมเปิดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติ เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันนี้ ( 24 ก.พ. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทักษิณานุปทาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ พร้อมเปิดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติ เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ วัดโลกโมฬี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการ ประชาชน รวมถึงศิลปินแห่งชาติหลายท่านเข้าร่วมพิธีฯ

ด้วยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันศิลปินแห่งชาติ” สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดงานวันศิลปินแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และรําลึกถึงศิลปินแห่งชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ล่วงลับทุกแขนง ที่มีส่วนสําคัญในการส่งเสริม สืบสาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดมา ซึ่งถือเป็นครูของแผ่นดิน เป็นปูชนียบุคคลที่ได้อุทิศตน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า เป็นสมบัติอันล้ําค่าของแผ่นดิน และความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “อัครศิลปิน”

จังหวัดเชียงใหม่ มีศิลปินแห่งชาติ จำนวน 18 ท่าน ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ 4 ท่าน สาขาวรรณศิลป์ 4 ท่าน สาขาสถาปัตยกรรม 1 ท่าน และสาขาศิลปะการแสดง 9 ท่าน โดยมีศิลปินแห่งชาติที่ถึงแก่กรรมแล้ว จำนวน 12 ท่าน และยังมีชีวิตอยู่ จำนวน 6 ท่าน “ศิลปินแห่งชาติ” นับเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เป็นปราชญ์ทางด้านศิลปะที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่อุทิศตนสร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานศิลปะอันล้ำค่าไว้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ