โรงพยาบาลจอมเทียน ได้จัดงานฉลองครบรอบ 3 ปี ในการดูและสุขภาพ ภายใต้คำขวัญ ก้าวแรกสู่สังคมสุขภาพดี เริ่มที่ โรงพยาบาลจอมเทียน ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้ดูแลสุขภาพให้กับผู้คนในพื้นที่บางละมุง พัทยา สัตหีบ ศรีราชา อย่างต่อเนื่องและได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการ  โดยภายในงานครบรอบ 3 ปี มีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงานคับคั่ง

วันอังคารที่  23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ โถงกิจกรรม โรงพยาบาลจอมเทียน ได้มีการจัดงานครบรอบ 3 ปี ในการเปิดให้บริการดูแลสุขภาพ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ บางละมุง ชลบุรี สัตหีบ อาทิ หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ผู้แทนสถานศึกษา บริษัทประกัน เข้าร่วมงาน โดย พญ.ปิยาภรณ์ ทิพยะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมเทียน กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและกล่าวเปิดงาน

พญ.ปิยาภรณ์ ทิพยะรัตน์ กล่าวว่า ‘เนื่องในโอกาสอันดีในวันนี้ ที่โรงพยาบาลจอมเทียน ได้เปิดให้บริการด้านการดูแลสุขภาพครบ 3 ปีเต็ม จากปี 2563 ซึ่งเป็นขวบปีแรกที่โรงพยาบาลจอมเทียนก่อตั้งขึ้นและเปิดบริการ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจำวันให้กับผู้คนทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยและพื้นที่พัทยา ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นกัน ณ เวลานั้น โรงพยาบาลจอมเทียน เป็น Clean Hospital ในการดูแลสุขภาพให้กับทุกท่านที่ครอบคลุมโรคพื้นฐานทุกโรคทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และเป็นทางเลือกทางหนึ่งของผู้คนในชุมชน พื้นที่ใกล้เคียงจากนั้นเป็นต้นมา’

‘วันนี้ดิฉัน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ทุกท่านให้เกียรติมาร่วมงานครบรอบ 3 ปี โรงพยาบาลจอมเทียน ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายอันดี เป็นกำลังใจให้กับโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ได้มุ่งมั่นพัฒนาการบริการด้านสุขภาพ ให้สมกับคำนิยาม “ก้าวแรกสู่สังคมสุขภาพดี” เริ่มที่ โรงพยาบาลจอมเทียน’

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายด้านสุขภาพโดย นายแพทย์เฉลิมพล อินณชิต แพทย์เวชปฏิบัติ แผนกส่งเสริมสุขภาพ มาพูดคุยแบ่งปันความรู้ในหัวข้อ การดูแลสุขภาพเพื่อก้าวสู่สังคมสุขภาพดี และการให้การปรึกษาด้านสุขภาพ ปรึกษาด้านความงาม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

 ทั้งนี้โรงพยาบาลจอมเทียน เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ที่ให้การดูแลสุขภาพ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ประกอบไปด้วยแผนกต่าง อาทิ แผนกอายุรกรรม แผนกส่งเสริมสุขภาพ แผนกกุมารเวช แผนกสูตินรีเวช แผนกศัลยกรรม แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ แผนกตา แผนกดูแลผู้สุงอายุ ศูนย์ความงาม รวมถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่พร้อมการดูแลรองรับอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยแพทย์ประจำและนอกเวลากว่า 80 ท่านและเจ้าหน้าที่กว่า 200 ท่าน และแผนกที่จะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้ คือ แผนกไตเทียม ที่พร้อมดูแลคุณในเรื่องสุขภาพทุกด้าน

กว่าระยะเวลา 3 ปี ที่โรงพยาบาลจอมเทียนได้ดูแลสุขภาพให้กับทุกท่าน โรงพยาบาลยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริการทางการแพทย์ให้มีศักยภาพสูงขึ้นในทุกปี เพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการที่จะได้รับการบริการทางด้านสุขภาพ ที่ดีและได้มาตรฐาน เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่าน

“ก้าวแรกสู่สังคมสุขภาพดี” เริ่มที่ โรงพยาบาลจอมเทียน’