นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ ของบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด N Health ภาคตะวันออก สาขาพัทยา เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับบุคลากรด้านเทคนิคการแพทย์ 


โดยมี ทนพญ.รุ่งฤดี กิ่งโคกกรวด ตำแหน่งผู้อำนวยการ N Health Center ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออก ทนพ. ธีรภัทร เพชราภรณ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและพันธุศาสตร์ ภาคตะวันออก และคุณจริญญา มิ่งโอโล ตำแหน่ง Regional Marketing การตลาด ภาคตะวันออก, Brand Experience ให้การต้อนรับ ณ N Health ภาคตะวันออก สาขาพัทยา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

ภายในงานยังได้จัดให้มีการตรวจเช็คสุขภาพฟรี สำหรับพี่น้องประชาชนชาวพัทยา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวพัทยากว่า 100 คน ที่ร่วมลงทะเบียนเข้าการตรวจสุขภาพในวันนี้

N Health ถือเป็นศูนย์ปฎิบัติการที่สำคัญอย่างยิ่งในด้านการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์โดยนักเทคนิคการแพทย์ผู้ชำนาญการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพของคนไทย ด้วยการเสริมสร้างระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ การตรวจคัดกรอง การป้องกัน การควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

สำหรับท่านที่สนใจและรักในสุขภาพสามารถมารับบริการตรวจเช็คสุขภาพและรับบริการอื่นๆ กับ  N Health ผู้นําด้านบริการตรวจสุขภาพและการวิเคราะห์ทางการแพทย์โดยนักเทคนิคการแพทย์ และอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของโรงพยาบาลชั้นนํา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

N Health Center Eastern

Customer Service

☎️สาขาชลบุรี 033-032 313, 064-146 8396

☎️สาขาพัทยา 033-038 024, 097-183 5184

☎️สาขาระยอง 033-016 928, 089-938 4969

☎️สาขาจันทบุรี 039-601 071, 097-279 7140

Facebook Page : N Health Clinic Eastern

Link : m.me/101600775012376