สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันนับเป็นปัญหาระดับสากลที่กำลังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับโลกใบนี้ จากภาวะโลกร้อนสู่ภาวะโลกเดือด ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่างรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำของมนุษย์ กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม การใช้พลังงาน การขนส่งคมนาคม เป็นต้น 

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ ประชาชน ล้วนตระหนักเป็นอย่างดี และต่างพยายามหาวิธีร่วมกันเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวที่เกิดขึ้น Green Circular by CPAC Green Solution ผู้นำด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้และให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม สร้างการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดคุณค่าสูงสุด เข้าโชว์เคสโซลูชันด้านการจัดการในงาน “EnwastExpo 2023” (Environmental and Waste Management Expo 2023) ภายใต้แนวคิด  “Join the movement towards a better planet : ใช้ชีวิตในโลก(ใบใหม่)…ที่ดีกว่าเดิม” ซึ่งจัดโดย “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เมื่อวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน 

โดย นางสาวอุมาพร เจริญศักดิ์ Waste Circularity Business Director บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวว่า “ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ทุกหน่วยงานต่างให้ความสำคัญและใส่ใจพร้อมทั้งพยายามปรับกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด Green Circular by CPAC Green Solution ด้วยบริการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมหลายด้าน เรามีโซลูชันต่างๆ มากมาย ในการลดปริมาณของเสีย,  ขยะ ทั้งจากภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรม, บริหารจัดการด้านเชื้อเพลิง ฯลฯ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อขับเคลื่อนประเทศมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Economy ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาเราค่อนข้างได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าของเรา และคาดว่าการเข้าร่วมงาน “EnwastExpo 2023” จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญเพื่อร่วมยกระดับอุตสาหกรรมและพัฒนาประเทศให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น”

โดยในงาน “EnwastExpo 2023” Green Circular by CPAC Green Solution ชูคอนเซ็ปต์ “Road to Green Circular’s sustainable solutions” นำเสนอนวัตกรรมโซลูชันด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่

Environmental Service Solutions บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ซึ่งจะมีการตรวจวิเคราะห์ในหลายด้าน เช่น การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง, การตรวจวัดมลพิษอากาศจากปล่องระบาย, การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ, การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน, การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน เป็นต้น 

Waste Circularity บริการรับจัดการของเสียและกากอุตสาหกรรม พร้อมนำ Waste จากหลายภาคส่วนกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน เป็นการจัดการด้วยความร้อนโดยการเผาในเตาผลิตปูนซีเมนต์ ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 1,450 – 2,000 องศา จึงทำให้มีการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นระบบปิดทั้งหมด โดยทั้งการจัดการของเสียและการกำจัดกากอุตสาหกรรมจะใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งจะนำของเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาคชุมชน และวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร มาผ่านกระบวนการ

เพื่อเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิง, วัตถุดิบทดแทน หรือนำมาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การนำวัตถุดิบที่เป็นวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในการผลิตวัสดุทนไฟ, การนำเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้ามาเป็นวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีต เป็นต้น 

ปิดท้ายด้วย Calibration Solutions บริการสอบเทียบเครื่องมือทุกประเภทโดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ที่จะยกระดับระบบมาตรวิทยาของทุกอุตสาหกรรมให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และต่างประเทศ 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโซลูชันด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียเพิ่มเติมได้ที่ https://web.cpac.co.th/micro/green-circular-by-cpac-green-solution/th/home

#GreenCircular #ซีแพคกรีนโซลูชัน #CPACGREENSOLUTION #EnwastExpo2023 

#WasteCircularity #EnvironmentalService #CalibrationSolutions