นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท (กลาง) นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ CCP พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ CCP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาทคิดเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 27.68 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 62.95% ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 10 พ.ค. 67 กำหนดจ่ายปันผล 29 พ.ค. 67 พร้อมรับรองรายงานและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 66 ทั้งนี้ บริษัทจัดการประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้