เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 67 นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานฯ โดยมีนางสาวภคินี รุ่งรัตนพันธ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายสุรัตน์ เทพฉายโต ผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวและกีฬา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ด้วยจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) เพื่อจัดโครงการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมหลัก สีสันอีอีซี (Colors of EEC) เทศกาลอาหารและสินค้าชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism Destination) และการท่องเที่ยว โดยชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยกำหนดจัดโครงการฯ ขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2567 ณ ชายหาดพัทยา

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ วันนี้จึงได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานฯ เพื่อร่วมกันพิจารณารูปแบบการจัดงานฯ ซึ่งภายในงานปีนี้มาใน THEME สีสันตะวันออก EEC “GOOD FOOD GOOD VIBES” ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ
โซนที่ 1 “GOOD FOOD” คัดสรรอาหารเด็ดร้านดัง เมนูต้องชิม จากกลุ่มจังหวัด EEC มารวมไว้ในงานนี้ และบรรยายกาศนั่งทานอาหารริมชายหาดสุดประทับใจ
โซนที่ 2 “GOOD VIBES” พบกับเพลงเพราะๆ กับศิลปินชั้นนำ อาทิ YES’SIR DAYS เบล วริศรา เน็ค นฤพล และ M-PEE ภายใต้บรรยากาศชิล ๆ ริมทะเล
โซนที่ 3 “GOOD LIFE” โซนส่งเสิมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบกับกิจกรรม BALANCE BOARD การสาธิตจากสปาชุมชน สปาสุมไก่ , การนวดสมุนไพร

สำหรับรูปแบบและกิจกรรมของการจัดงานดังกล่าวหากมีความคืบหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง