บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (S) หนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาและลงทุนอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ประกาศเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด 2 ท่าน มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บมจ. สิงห์ เอสเตท ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการ บมจ. สิงห์ เอสเตท ขณะที่ นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  

ทั้งนี้ นายนริศ เชยกลิ่น ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สิงห์ เอสเตท มาตั้งแต่ กันยายน 2557

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ บมจ. สิงห์ เอสเตท กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 7 ปี    กับสิงห์ เอสเตท คุณนริศได้ขับเคลื่อนองค์กรโดยใช้วิสัยทัศน์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความเฉียบแหลม และสร้างให้ธุรกิจที่เคยมีมูลค่าสินทรัพย์ประมาณ 11,000 ล้านบาท เติบโตกลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสินทรัพย์มากกว่า 67,000 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบทบาทหน้าที่ใหม่ของคุณนริศ ที่จะช่วยดูแลภาพรวมการเติบโตในอนาคตของบริษัทนับจากนี้เป็นต้นไป ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทก็รู้สึกชื่นชมในความเป็นมืออาชีพของคุณนริศ ที่ได้วางแผนเรื่องการสืบทอดตำแหน่งไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมมารับไม้ต่อดูแลธุรกิจที่คุณนริศได้ช่วยวางรากฐานขึ้นมา”

นายนริศ เชยกลิ่น กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณฐิติมา ตกลงรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     เราสองคนทำงานร่วมกันด้วยดีมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้ผมมั่นใจว่าคุณฐิติมามีความรู้ความสามารถ    ทักษะ ตลอดจนมีบุคลิกที่สมบูรณ์แบบที่เหมาะสมสำหรับภารกิจที่จะนำพาองค์กรที่ผมรักแห่งนี้สู่ก้าวต่อไป       ในการดำเนินธุรกิจ ผมมั่นใจว่าความต่อเนื่องนี้ จะช่วยสนับสนุนให้คณะกรรมการ ทีมบริหาร และพนักงาน       ทุกท่านสามารถนำพา สิงห์ เอสเตท เดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง”

Comments are closed.