บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง ครองตำแหน่งผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้ามุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง พร้อมดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  เชื่อมั่นคอนโดติดรถไฟฟ้ายังเป็นที่ต้องการของคนเมือง ยืนยันความพร้อมทางการเงินแข็งแกร่ง     คาดหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ดีมานด์คอนโดติดรถไฟฟ้า และวิถีชีวิตเมืองกลับมาอย่างแน่นอน 

คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 64 ยังเป็นปีที่มีความท้าทาย และความไม่แน่นอน  อนันดาฯ เป็นอีกองค์กรที่ต้องปรับ     กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ โดยได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยง และความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  พร้อมรองรับ ปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่วัคซีนคือความหวังของ มวลมนุษยชาติก็ว่าได้ที่จะสามารถเป็นตัวช่วยให้แนวโน้มและความมั่นใจกลับมาดีขึ้น และเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงทุกอย่างก็จะกลับสู่ภาวะปกติ 

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดการปรับตัวของคนเมืองทั้งทางด้านพฤติกรรม และรูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อให้เราสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ของโรคระบาดและสามารถกลับมาใช้ชีวิตด้วยกันได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามการพัฒนาเมืองก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง  จากแผนการพัฒนาเมือง และระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ การพัฒนาส่วนต่อขยายเพิ่มเติมของสถานีรถไฟฟ้า BTS-MRT ที่เน้นทำเลศักยภาพใหม่จะมีทั้งสิ้นจำนวน 320 สถานีภายในปี พ.ศ. 2572    (โดยปัจจุบันมีการเปิดใช้บริการแล้วทั้งสิ้น 9 สาย จำนวน 128 สถานี) ด้วยการลงทุนจากภาครัฐจำนวนเม็ดเงินกว่า 3 แสนล้านบาทที่จะเชื่อมต่อทุกมุมของกรุงเทพมหานครให้เข้าถึงกัน ช่วยต่อยอดและพัฒนาชีวิตคนและเมืองให้คล่องตัวรองรับทุกด้านของความเจริญอย่างไร้ขีดจำกัด ชี้ชัดว่าภาครัฐให้ความสำคัญ เชื่อมั่นกับการลงทุนเพื่อสร้างศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับเมืองอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งประเทศไทยโดยเฉพาะ “กรุงเทพฯ” ยังคงเป็นหนึ่งในใจนักท่องเที่ยว รวมถึงนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะกำลังซื้อของชาวจีน ที่เรียกได้ว่าเป็น MEGA TREND ของทั่วโลก “ประเทศไทย” เป็นจุดหมายหลักในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเนื่องจากจุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยว โรงแรมระดับชั้นนำและการบริการที่ดีเยี่ยม โดดเด่นด้านอาหารวัฒนธรรม รวมไปถึงการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์  โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากำลังซื้อของชาวจีนเข้ามามีบทบาทในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยมากขึ้น (ซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของจีนอย่าง Juwai พบว่าตั้งแต่ในปี 2561 เป็นต้นมาลูกค้าชาวจีนสอบถามถึงอสังหาริมทรัพย์ไทยมากที่สุดในโลก) จำนวนโครงการร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการไทยและจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้เกิดการชะลอตัว ดังนั้นเมื่อประชากรโลกเข้าถึงวัคซีนมากขึ้น ด้วยชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยว การแพทย์และระบบ       สาธารณสุขที่ดี การเปิดรับด้านการลงทุนจากต่างชาติจากภาครัฐ ประเทศไทย คือ ตัวเลือกอันดับต้นๆ เชื่อมั่นได้ว่าชาวต่างชาติจะกลับมาท่องเที่ยว และการลงทุนจากต่างชาติและชาวจีนจะกลับมาอย่างแน่นอน

คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า ภาพรวมของปี 2563 ที่ผ่านมาว่า “ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยอดขายของตลาดคอนโดทั้งหมดในปี 2563 ดูลดลงอย่างมากจากปีก่อนหน้าเนื่องมาจากการลดลงของการเปิดโครงการ และการขายโครงการใหม่ที่มีอัตราการลดลงถึง 63% แต่ทั้งนี้เมื่อมองดูตัวเลขภาพรวมการโอนกรรมสิทธิ์ของคอนโด พบว่าลดลงจากปีก่อนหน้าเพียง 10% เท่านั้น ดังนั้น จากข้อมูลนี้ แสดงให้เห็นว่า คอนโดพร้อมเข้าอยู่ยังคงเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และยังคงมีการโอนอยู่ เพราะยอดการโอนกรรมสิทธิ์ลดลงเพียงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะผ่านสถานการณ์ Lock down ประเทศ และกำลังซื้อของชาวต่างชาติที่ลดลงก็ตามที และในส่วนภาพรวมของอนันดาฯในปี 2563 อนันดาฯมียอดโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด 18,340 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนของลูกค้าต่างชาติถึง 21% (สัดส่วนไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักจากปี 2562 ที่ 22%) รวมถึงกลุ่มลูกค้าของอนันดาฯ ที่มีศักยภาพทางการเงินยังอยู่ในสัดส่วนที่สูง กล่าวคือลูกค้าที่ใช้เงินสดในการโอนกรรมสิทธิ์สูงถึง 38% และในส่วนของยอดขายปี 2563 มียอดขายรวมทั้งหมด 17,495 ล้าน โดยสามารถปิดการขายโครงการไปได้ถึง 9 โครงการทั้งคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านเดี่ยว”

ในส่วนของปี 2564 ทางอนันดาฯได้ตั้งเป้ายอดโอนรวมทั้งสิ้น 16,008 ล้านบาท และเป้าการขายรวมที่ 18,570 ล้านบาท พร้อมเชื่อมั่นทิศทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะดีขึ้น แม้ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างก็ตาม พร้อมแผนเปิด 5 โครงการใหม่ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 24,422 ล้านบาท บนทำเลศักยภาพ ทองหล่อ สุรวงศ์ สะพานควาย สุขุมวิท 38 และลำสาลี ที่มาพร้อมแนวคิดใหม่ ดีไซน์การออกแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์วิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต อีกทั้งมีการวางกลยุทธ์ในการมุ่งมั่นพัฒนา และรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าก่อนการส่งมอบ รวมถึงคุณภาพการให้บริการอย่างยอดเยี่ยมเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ภายใต้แนวคิด “ANANDA SURE”  “เราใส่ใจ…คุณภาพชีวิต” ที่พร้อมจะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอนันดาฯ ทุกคน

สำหรับปี 2564 นี้ อนันดาฯ มีโครงการพร้อมเข้าอยู่ให้เลือกมากมาย ครบทุก Segment ครบทุกความต้องการอยู่อาศัยของคนเมือง สามารถชมห้องจริง วิวจริง พื้นที่จริง ชอบห้องไหนจองห้องนั้นได้เลย ทั้งคอนโดติดรถไฟฟ้า บ้าน และทาวน์โฮม บนที่สุดแห่งทำเล ในราคาที่คุ้มค่า กับข้อเสนอที่ห้ามพลาด 

โดยในไตรมาส 1 ของปี 2564 เตรียมเปิดตัวแคมเปญพิเศษ #อนันดาทุบไม่ยั้ง” เป็น “อนันดา” x “น้าค่อม” ดาราตลกอารมณ์ดี คาแรกเตอร์โดดเด่น ขวัญใจมหาชน ทุกเพศ ทุกวัย มาสร้างสีสันให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ ให้กับแคมเปญ #อนันดาทุบไม่ยั้ง” ผ่อนให้ฟรี นานถึง 36 เดือน ในราคาที่ดีที่สุด ที่ไม่เคยมีมาก่อน กับ 26 โครงการ ทั้งคอนโดติดรถไฟฟ้า/บ้าน และทาวน์โฮม พร้อมเข้าอยู่ทุกทำเล ลูกค้าสามารถเข้าชมโครงการและรับข้อเสนอพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. นี้เท่านั้น  ที่สำนักงานขายทุกโครงการ และเปิดจองยูนิตพิเศษ โปรพิเศษ ผ่านช่องทางออนไลน์ ANANDA i-STORE ในวันที่ 5 มี.ค.วันเดียวเท่านั้น ! 

อนันดาฯ เชื่อมั่น “เมืองยังคงไปต่อ” เพราะเมือง คือ ศูนย์รวมแห่งการพัฒนาด้านการศึกษาแหล่งความรู้ แหล่งงาน  องค์กรชั้นนำ จุดกำเนิดของ TREND SETTER & LIFESTYLE ในทุกยุคทุกสมัย การเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ คือสาระสำคัญของคนเจนวาย – มิลเลนเนียลที่เป็นพลังสำคัญช่วยผลักดัน สร้างสรรค์ และพัฒนาเรื่องราวที่จะสะท้อนถึงสีสันของเมืองนี้  อนันดาฯมั่นใจคนเมืองต้องกลับมาใช้ชีวิตในเมือง ปรับเปลี่ยนวิกฤติที่ได้มาเป็นการเรียนรู้ขับเคลื่อนพลังในการพัฒนาต่อยอด เพื่อให้คนเมืองได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย เติบโตและก้าวต่อไปด้วยกันด้วยพลังกายใจที่ดี ให้เมืองของเราได้ไปต่อ  “URBAN LIFE NEVER DIES” รวมถึงมั่นใจในศักยภาพคอนโดติดรถไฟฟ้า ที่ยังคงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของการใช้ชีวิตคนเมืองได้อย่างไร้ขีดจำกัด คุณชานนท์ กล่าวทิ้งท้าย

Comments

 1. Tu G, Xu W, Huang H, Li S Progress in the development of matrix metalloproteinase inhibitors. oracea Although he had already stabilized his mind, Zhao Ling is soul was in extreme pain when the robbery thunder slammed into his body, and his stable mind was directly broken.

 2. J Pharm Pharmacol 2009 Jun; 61 6 809 17 buy cialis uk The incidence of RT BOOT syndrome for the PMRT cases was not analyzed by using the multivariate logistic regression model because the number of patients with RT BOOP syndrome was too small for the statistical analysis n 4

 3. Asyalılar çırpı gibi oluyor, ben biraz daha toplu seviyorum.
  Ama genel olarak sarışın asyalı zencilere bayılıyorum.

  Tabiki rus kızları. Asya kizlarinda yarısı dışarda kalıyor olmuyor yani.
  darkfotolia Moda & Stil konusunda paylaştı. Rus kizlari iyidir asyali kizlar hakkinda
  pek bilgim yok rus deneyimim var.

 4. clomiphene bodybuilding We also tested the hypothesis that there would be a significant difference between a reduced Cox proportional hazards model for distant recurrence based only on age and clinical tumor size and a full proportional hazards model based on age, clinical tumor size, and recurrence score

 5. 1 percentage points, magnesium 2 stromectol in canada Non limiting examples of solid cancers include adrenocortical carcinoma, anal cancer, bladder cancer, bone cancer such as osteosarcoma, brain cancer, breast cancer, carcinoid cancer, carcinoma, cervical cancer, colon cancer, endometrial cancer, esophageal cancer, extrahepatic bile duct cancer, Ewing family of cancers, extracranial germ cell cancer, eye cancer, gallbladder cancer, gastric cancer, germ cell tumor, gestational trophoblastic tumor, head and neck cancer, hypopharyngeal cancer, islet cell carcinoma, kidney cancer, large intestine cancer, laryngeal cancer, leukemia, lip and oral cavity cancer, liver tumor cancer, lung tumor cancer, lymphoma, malignant mesothelioma, Merkel cell carcinoma, mycosis fungoides, myelodysplastic syndrome, myeloproliferative disorders, nasopharyngeal cancer, neuroblastoma, oral cancer, oropharyngeal cancer, osteosarcoma, ovarian epithelial cancer, ovarian germ cell cancer, pancreatic cancer, paranasal sinus and nasal cavity cancer, parathyroid cancer, penile cancer, pituitary cancer, plasma cell neoplasm, prostate cancer, rhabdomyosarcoma, rectal cancer, renal cell cancer, transitional cell cancer of the renal pelvis and ureter, salivary gland cancer, Sezary syndrome, skin cancers such as cutaneous t cell lymphoma, Kaposi s sarcoma, mast cell tumor, and melanoma, small intestine cancer, soft tissue sarcoma, stomach cancer, testicular cancer, thymoma, thyroid cancer, urethral cancer, uterine cancer, vaginal cancer, vulvar cancer, and Wilms tumor

 6. 另一种常见的麻将支付涉及“射手全付”,因此放弃获胜者和空牌的人将不得不补偿其余的玩家。丢弃者还必须补偿从孔开始的付款(例如,更换锣,叮咬,自拔裸露的孔,隐蔽的孔,完整的动物或花朵组后的齐莫)。但是,对于此规则,某些规则(例如“包生台”和“包满台”等)不会生效,因为失败者无论如何都要放弃获胜者或败者,就必须为所有人付款。 规则的一部分:第一个版本的5张“五张包生”瓷砖也出现在香港,台湾,南非的麻将变种中。这意味着它可能很旧,可能起源于中国。至于为什么在新加坡麻将中又增加了7张“七张包杠”,这是因为有“即时付款”功能,而上述其他麻将版本却没有。 https://riverhwky986431.losblogos.com/15927419/德州-撲克-起-手-牌 寻求报道 Ahora, puedes jugar 正宗香港麻雀-广东麻将,欢乐斗地主 en PC con GameLoop sin problemas. FacebookTwitterYoutube 九、杠:杠的方式有三种。 版本: 4.6.10 大小: 35.00MB 版本: 4.6.10 大小: 35.00MB 原标题:麻雀终极形态!玩《香港麻将大亨》的五大优势 開局 – 港式麻雀.啤牌.老虎機 在iTunes上“ 大家都在搜 Size: 31.63 MB 全民小视频 * 该游戏相关资料均来源于篝火用户上传 Size: 31.63 MB 新增〔〔连线模式〕〕 全民小视频 等到颈都长慨 开台喇 2.0版本 大更新 ! ! Requires Android: Android 5.0+ 神來也麻將-麻將、麻雀 在香港,最常见的风格是香港麻将 广东麻将,也就是90年代大多数香港电影里的麻将风格。刘德华有一部很棒的电影叫做《呖咕呖咕新年财》,附有英文字幕,可在Netflix上观看。在过去的几十年里,另一种流行的风格是港台麻将,现在我的很多阿姨和当地人都在玩这种。而在这个指南,我们将专注于香港 广东风格的游戏玩法和策略。

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น