นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ และมอบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษา

โดยมี ดร.พะโยม ชินวงศ์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ นางสุมิตรา ทองแสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) คณะกรรมการสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน นักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่สำเร็จการศึกษาเข้าร่วม ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า พัทยา และ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า บ่อวินได้รับรางวัล
สถาบันการศึกษาดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น 1.นายอนุรักษ์ แสนสระดี
2.นางสาวสุภาวดี ยางสูงเนิน

และ
นักเรียนดีเด่น
โรงเรียนดนตรียามาฮ่า พัทยา
1.เด็กหญิงเวนิส กังวานพณิชย์
2.นางสาวสะญาโณ บำรุงกิจวิทยา

นักเรียนดีเด่น
โรงเรียนดนตรียามาฮ่า บ่อวิน
1.เด็กหญิงพลอยพรรณ จุฬพันธ์ทอง
2.เด็กหญิงเบลลิตา วิเชียรเลิศ
จำนวน 8 รางวัล🏆🎉
จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ คุณครู และนักเรียนที่เรียนกับทางโรงเรียนดนตรียามาฮ่าพัทยาและบ่อวิน
🥰🤩ทางโรงเรียนดนตรียามาฮ่าพัทยาและบ่อวิน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
🎹🎤🎻🥁🎸🥳💜❤️

yamahamusicschoolpattaya

yamahamusicschoolbowin

dvkstartalentacademy

ดนตรีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะพัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ของน้องๆ

ศูนย์รวมความบังเทิงและการศึกษาเด็กที่ดีที่สุดในภาคตะวันออก

โรงเรียนดนตรีที่ดีที่สุดในพัทยาและได้รับรางวัล

โรงเรียนดนตรีที่ดีที่สุดในบ่อวินและได้รับรางวัล

thebestmusicschoolinpattaya

thebestmusicschoolinbowin

thecenterofsellingmusicalinstrumentsinpattaya”🎉 🤗