ยืนหนึ่งด้านสถานที่พักผ่อนริมชายหาดที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคนและทุกครอบครัว โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน บริหารจัดการโดยเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ได้รับรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2564 ประเภทบุคคล ชุมชนและองค์กร จัดขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล ชุมชน องค์กร และสื่อ ที่มีผลงานด้านคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย

โดยนางสาวอาระตี เบญจาธิกูล ผู้อำนวยการส่วนงานสื่อสารการตลาด บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สุดปลื้มที่ได้รับรางวัลเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน ทั้งนี้ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน มีความโดดเด่นในเรื่องของจัดการดูแลด้านสุขอนามัยของทั้งพนักงานและลูกค้าตลอดมา และรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2564 ประเภทบุคคล ชุมชนและองค์กร พิสูจน์ได้ถึงการให้บริการอย่างจริงใจและคุณธรรมอย่างแท้จริงในเวลานี้

หมายเหตุ :

สำหรับรางวัล “คุณธรรมอวอร์ด ปี 2564” จัดขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล ชุมชน องค์กร และสื่อ ที่มีผลงานด้านคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติให้คนดีมีพื้นที่ยืน และความดีมีพื้นที่ในสังคม

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซูรี มีธุรกิจหลักในเครืออยู่ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการขาย 2.กลุ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ 
เช่น ออฟฟิศและโรงแรม 3.กลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ มีวิสัยทัศน์ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโครงการระดับลักซูรีที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค