ศูนย์กลางการเรียนรู้เชิงศิลปะ วัฒนธรรม ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่า ที่ถูกนำมารวบรวมและถ่ายทอดออกมาด้วยแนวคิดของคนสมัยใหม่ เรียงร้อยเข้าไว้ด้วยกันจนกลายมาเป็น “คาม” 

คำว่า “คาม” มีความหมายคือ “หมู่บ้าน”  และคำว่า “Calm” ในภาษาอังกฤษ ยังหมายถึงความสงบเรียบง่ายที่สะท้อนความเป็น Kalm Village ได้อย่างลงตัว เป็นที่มาของชื่อสถานที่ที่สื่อถึงวิถีการดำรงอยู่อย่างเรียบง่ายของผู้คนในอดีตนั้นมีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ หัตถกรรม วัฒนธรรม 

ที่แห่งนี้ถูกก่อตั้งโดย คุณทราย อัจฉริยา โรจนะภิรมย์ และ คุณกรวด อารยะ โรจนะภิรมย์ สองพี่น้องครอบครัวโรจนะภิรมย์ ตัดสินใจเนรมิต Kalm Village ขึ้นมา เพื่อนำเสนอวิถีชีวิตของคนยุคก่อน โดยผ่านการออกแบบวิธีการนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ ร้อยเรียงเรื่องราวภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า ทำให้ไม่น่าเบื่อและประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตปัจจุบันอย่างร่วมสมัย

ภายใน Kalm Village ได้แบ่งออกเป็นโซนๆ ที่น่าสนใจด้วยกัน อาทิ โซนห้องจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจ โซนห้องสมุด โซนร้านกาแฟ โซนร้านอาหาร โซนร้านค้าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เสื้อผ้า เครื่องนุงห่ม ของตกแต่งบ้าน และโซนดาดฟ้าที่สามารถชมความงดงามของทัศนีย์ภาพของชุมชนกลางเวียง ยังได้เห็นเจดีย์หลวงซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกล 

นอกจากนี้บริเวณนี้ยังใช้เป็นลานเอนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรม โยคะ ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้มีส่วนร่วม และกิจกรรมเวิร์กช้อปอื่นๆ อีกมากมาย 

Kalm Village

ที่อยู่ : 14 ซอย 4 ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (แผนที่)เปิดบริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันพุธ) เวลา 09.30 น. – 18.30 น.

โทรศัพท์ : 0 2115 2956

Website : www.kalmvillage.com

Facebook : Kalm Village