โรงเรียนเมืองพัทยา 4 ร่วมกับ ครูนัชชา ขาวกระจ่าง ครูวิทยาการชำนาญการ ด้านการเเพทย์แผนไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน เพิ่มพูนทักษะชีวิต ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมือวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองพัทยา 4 ที่ผ่านมา

โดย ครูนัชชา ขาวกระจ่าง ครูวิทยาการชำนาญการ ด้านการเเพทย์แผนไทย ได้มีการจัดการเรียนการสอนเรื่องการนวดแผนไทย สาธิตการทำผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ การรักษาเท้าด้วยสมุนไพรไทย และการเเปลรูปผลิตภัณฑ์ สอนการทำสปาเท้าองค์รวม นวดเเผนไทย และสอนการเเปรรูปพืช ว่าน สมุนไพรไทย เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะให้นักเรียน เพื่อการต่อยอดด้านสมุนไพรไทย การเเพทย์แผนไทย

ซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนาน นอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้ทางทฤษฎีแล้ว ยังได้ลงมือปฎิบัติด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการทำสปาเท้า และขั้นตอนการผลิตน้ำมันจากมะพร้าว