บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลใหญ่ระดับสากล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 จากนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) ตอกย้ำความสำคัญของการสร้างความผูกพันกับพนักงานทุกระดับ พร้อมขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรไปด้วยกัน

นางดวงพร บุศราวงศ์ รองประธานอาวุโส สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปูนซีเมนต์นครหลวง ให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพันของพนักงานทุกระดับ และการตั้งเป้าหมายร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มกำลัง รางวัลนี้ยังแสดงให้เห็นถึงเจตนารมย์และความมุ่งมั่นในพันธกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานทุกคนและผู้ที่ต้องการร่วมงานกับองค์กรในอนาคต เพื่อให้ปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นสถานที่ทำงานที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ พัฒนา เป็นผู้นำ และแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia เป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจากพนักงานให้เป็นบริษัทนายจ้างชั้นนำในเอเชียที่ต้องการร่วมงานด้วย โดยมีนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) ของบริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและประกาศรางวัล