นางสาวนฤมล อาภรณ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วยทีม Plus Living Management และลูกบ้านเข้าร่วมกว่า 70 ท่าน จากกว่า 360 โครงการที่พลัสฯ บริหารทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม

“พลัสฯปั่นไปปลูก ชวนมารักษ์ป่าชายเลน” กิจกรรมที่ชวนลูกบ้านพลัสฯ ไปปั่นจักรยานออกกำลังกายเก็บ RC ระยะทางไป-กลับ 8 กิโลเมตร รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกป่าชายเลน เพื่อคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และฟื้นฟูสมดุลให้ระบบนิเวศที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญอีกด้วย โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลย บางขุนเทียน จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆนี้ ถือเป็นกิจกรรมดีๆ ที่พลัสฯ และลูกบ้านร่วมกันส่งต่อความสุขให้แก่สังคมร่วมกัน และยังเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านในโครงการที่พลัสฯ บริหาร ทำให้เกิดเป็นคอมมูนิตี้ที่น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.plus.co.th หรือ โทร. 02 688 7555