บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดย นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมยกระดับทักษะความรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี

โดยมี นายปิติ จารุกำจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด (มหาชน), นายภูมิพัฒน์ ฤทธิธาดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น เนชั่นวายด์ จำกัด เข้าร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยฝ่ายบริหารจากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา

การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังเพื่อร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องกับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจไทย และเสริมศักยภาพให้ตรงตามความต้องการของบริษัทและตลาดแรงงานไทย สู่การเตรียมพร้อมบุคลากรในโลกแห่งการทำงานยุคใหม่ และพร้อมร่วมผลักดันจังหวัดชลบุรีสู่ Hub of Talent ของไทยอีกด้วย