PPS เผยทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้น ลุ้นรับงานใหม่ภาครัฐ – เอกชน รักษาระดับ Backlog 483 ล้านบาท พร้อมประมูลงานต่อเนื่อง เพิ่มความสามารถการทำกำไร กระแสเงินสดอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านโครงการยามู จ.ภูเก็ต แนวโน้มดี ทยอยรับรู้รายได้จากการก่อสร้างและการขายที่ดิน

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS)เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลังแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากบริษัทเซ็นสัญญาโครงการก่อสร้างงานภาครัฐจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมมูลค่ากว่า 21 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมี Backlog ประมาณ 483 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 175 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังมีโอกาสได้รับงานจากกลุ่มค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง โดยมีงานที่รอเซ็นสัญญามูลค่ารวม 34 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน

ปัจจุบันบริษัทสามารถรับรู้รายได้จากโครงการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง แบ่งเป็นงานภาครัฐ อาทิ โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 งานศูนย์ราชการแห่งใหม่ โครงการจากกรมโยธาธิการ งานภาคเอกชน อาทิ โครงการ Block H  Emsphere Holiday Inn Express Samui Bophut & Holiday Inn Resort Samui และโครงการค้าปลีก

ทั้งนี้ จากมาตรการการปิดไซต์งานก่อสร้าง บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเล็กน้อย และเป็นผลระยะสั้น เนื่องจากโครงการก่อสร้างที่บริษัทควบคุมงาน หากหยุดก่อสร้างในทันทีหรือการดำเนินการล่าช้า อาจก่อให้เกิดความเสียหายเชิงโครงสร้างด้านวิศวกรรมจนยากต่อการแก้ไข หรือเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาหรือชุมชนโดยรอบ

“บริษัทมุ่งเน้นที่จะลดค่าใช้จ่าย ควบคุมต้นทุนจากการดำเนินงาน และสามารถรับรู้รายได้จากงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่อเนื่องเพื่อสร้างการเติบโต ซึ่งบริษัทคาดว่าผลประการการในปี 64 นี้ จะมีความสามารถการทำกำไรดีขึ้นและฐานะการเงินของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี รวมถึงมีกระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินงาน”          ดร.พงศ์ธร กล่าว

สำหรับโครงการยามู  จ.ภูเก็ต  แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 แต่โครงการวิลล่า รวมถึงที่ดิน ยังได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายทั้งต่างชาติและคนไทย เนื่องจากภูเก็ตยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นของประเทศไทย อีกทั้งพื้นที่ของโครงการเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการของนักลงทุนสูง  บริษัทจึงมีโอกาสรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวเพิ่ม  ซึ่งปัจจุบันบริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการก่อสร้างบ้าน และการขายที่ดินอย่างต่อเนี่อง