PROSPECT REIT ประกาศผลประกอบการ โชว์รายได้รวมไตรมาส 3 ปี 2564 อยู่ที่ 114.11 ล้านบาท เติบโตเพิ่ม 3% และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5.53% จากไตรมาสก่อน ส่งผลให้รายได้รวม 9 เดือนแตะที่ 332.85 ล้านบาท ตอกย้ำศักยภาพและการดำเนินงานครบรอบ 1 ปี ของการจัดตั้ง PROSPECT REIT สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและสูงกว่าเป้าที่ประมาณการ ด้วยปัจจัยบวกด้านศักยภาพของทรัพย์สิน การบริหารจัดการที่ดี ทำให้อัตราการเช่าพื้นที่สูงถึง 98% พร้อมเตรียมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยในอัตรา 0.2880 บาท/หน่วย  

นางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล หรือ PROSPECT REIT เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) มีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 114.11 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 3.3 ล้านบาท หรือ 3% ปัจจัยบวกจากอัตราการเช่าพื้นที่ที่สูงถึง 98% อีกทั้ง  การบริหารจัดการที่ดี ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง 1.94% จึงเป็นผลให้มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 5.53 % ทั้งนี้  ตลอดระยะเวลา 9 เดือน สามารถสร้างรายได้รวมจำนวน 332.85 ล้านบาท พร้อมประกาศจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ ผู้ถือหน่วยประจำไตรมาสนี้ในอัตรา 0.2880 บาทต่อหน่วย ซึ่งมีกำหนดจ่ายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ในรอบ 1 ปี ของการจัดตั้ง PROSPECT REIT ได้ประกาศจ่ายเงินออกให้ผู้ถือหน่วยไปแล้วย้อนหลัง 1 ปี รวมอยู่ที่ 1.1363 บาท ต่อหน่วย นับว่าผลตอบแทนปีแรกเติบโตได้สูงกว่าที่ประมาณการไว้ในหนังสือชี้ชวน  

“ไตรมาส 3 ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ทว่าในฝั่งธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ายังคงได้รับผลกระทบไม่มากนัก ซึ่ง PROSPECT REIT ก็มีผลประกอบการเติบโตขึ้นกว่าไตรมาสก่อน ปัจจัยสำคัญสืบเนื่องจากจุดแข็งของเรา ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่มีความพร้อมสามารถรองรับธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบอย่างโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) ซึ่งตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม.23 อันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ อีกทั้งมีการบริการครบวงจร สามารถตอบสนองได้  ทุกความต้องการของผู้เช่า ที่สำคัญเรามีผู้เช่าที่แข็งแกร่ง โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่มอาหาร, โลจิสติกส์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยจากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ในไตรมาสนี้มีอัตราการต่อสัญญา (Renewal rate) จากผู้เช่ารายเดิมถึง 95%”  

นางสาวอรอนงค์ กล่าวต่อไปว่า “จากอัตราการต่อสัญญาของผู้เช่ารายเดิมที่เพิ่มขึ้น และมีผู้เช่ารายใหม่ติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของคุณภาพทรัพย์สินที่ PROSPECT REIT เข้าลงทุนในครั้งนี้ ในขณะที่ฝั่งของนักลงทุนเราก็มีการให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งในแง่ของตัวทรัพย์สินและผลการดำเนินงานในหลายช่องทางเพื่อให้นักลงทุนได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการดำเนินงานของ PROSPECT REIT จึงสามารถสร้างทั้งรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่มีการจัดตั้งจนถึงปัจจุบัน ซึ่งครบระยะเวลา 1 ปี เราได้มีการจ่ายเงินออกให้ผู้ถือหน่วยตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2563 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2564 อยู่ที่ 0.2805, 0.2808, 0.2870 และ 0.2880 ตามลำดับ รวมจ่าย 4 ครั้งทั้งสิ้น 1.1363 บาท/หน่วย ซึ่งสูงกว่าที่ประมาณการผลตอบแทนปีแรกที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน” 

ด้านความคืบหน้าการเข้าซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติมและการเพิ่มทุน ยังคงอยู่ในแผนที่วางไว้ ขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการ ซึ่งมีทั้งทรัพย์สินที่มาจากบริษัทแม่ ได้แก่  “บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด” และที่มาจากผู้พัฒนาโครงการรายอื่น โดยคาดว่าการเพิ่มทุนจะเกิดขึ้นภายในปี 2565 ทั้งนี้ PROSPECT REIT มีเป้าหมายในการขยายมูลค่าสินทรัพย์ที่ 10,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี 

“สำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 คาดว่าภาพรวมเศรษฐกิจน่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากการประกาศนโยบาย  เปิดประเทศของภาครัฐฯ ซึ่งจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนชาวต่างชาติให้หันมาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น ตรงจุดนี้ค่อนข้างส่งผลบวกกับ PROSPECT REIT ด้วยทรัพย์สินที่เรามีอยู่ในมือรวมถึงทีมบริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และที่ผ่านมาก็เริ่มมีผู้ลงทุนรายใหม่ทั้งชาวจีนและชาวไทยเองทยอยเดินทางเข้าดูพื้นที่เช่าในโครงการ BFTZ อยู่อย่างต่อเนื่อง นั้นแสดงให้เห็นว่าบรรยากาศของกิจกรรมทางธุรกิจเริ่มกลับมาแล้วนั้นเอง” นางสาวอรอนงค์ กล่าว 

Comments

  1. In this approach, only the torn parts of the supporting tissue are repaired, resulting in much less scar tissue and less chance of painful intercourse reddit where buy priligy a Kaplan Meier graphical analysis of RFS in patients from the population based cohort partitioned by the median value for Shc P 0

  2. Diff gene protein network is furosemide lasix However, women on tamoxifen with low to moderate soy intake did see an improvement in survival, the authors said, suggesting that high soy food intake and tamoxifen use may have a comparable effect on breast cancer outcomes

  3. donde comprar priligy mexico com 20 E2 AD 90 20Hace 20Falta 20Receta 20Para 20El 20Viagra 20 20Viagra 20Preo 20Portugal hace falta receta para el viagra The crime which followed the deaths of other tourists in a single year jolted Florida, which relies heavily on tourists and prompted the state to hire armed guards to provide security at highway rest stops

  4. oil both postedtheir biggest rise in three weeks as the Federal Reserve sdecision to delay the wind down of its massive monetary stimulusweakened the dollar and stoked demand for risky assets priligy without prescription Alendronate and risk of lower limb ischemic vascular events a population based cohort study

  5. While some risk factors, such as age, gender, and race cannot be controlled, there may be some things you can do to lower your risk of pancreatic cancer propecia prostate cancer voltarol buy viagra belfast In the study, only three of 15 participants who receivedhigher dosages of the vaccine became infected, compared to 16 of17 participants in the lower dosage group who became infected

  6. It s gotten better since I stopped taking the meds, but they definitely affected me clomid pct dosage Jez et al Significant Impact of Single N Glycan Residues on the Biological Activity of Fc based Antibody like Fragments Journal of Biological Chemistry Jul

  7. Clinical presentations 1 functional impairment of the central nervous system such as coma, convulsions, delirium and abnormal behavior; 2 core temperature exceeds 40 C; 3 functional impairment of multiple organs 2 such as liver, kidney, striated muscle and gastrointestinal tract; 4 severe coagulopathy or DIC ivermectin 3mg price Results of a biomarker subgroup analysis including tumor programmed death ligand 1 PD L1 expression, intratumoral CD8 T cells, and stromal tumor infiltrating lymphocytes were reported at the symposium

  8. expired viagra 1 Department of Urology, Agios Savvas Cancer Hospital, Athens 11522, Greece; 2 Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly, Larissa 41500, Greece; 3 Immunology Laboratory, Immunology Department, Hellenic Pasteur Institute, Athens, Greece

  9. the bodybuilders of 70 s 80 s used to integrate Dboll with deca durabolin without any testosteron togheter zyrexin vs viagra pertussis infection when an anti PT IgG 62 5 IU ml if the patient had not had the vaccination against pertussis in the previous 12 months 17

  10. levitra vigrx cream price in india The family that runs the company has more than a century of experience with public works projects, dating back to when Emil Odebrecht emigrated to South America from Germany in the 1850s and began building roads in southern Brazil buy cialis 5mg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น