สิ้นสุดการรคอยกับสุดยอดแห่งความสนุกระดับโลก “สวนนํ้ารามายณะ พัทยา” เปิดให้บริการกันแล้วตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตอบรับไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวยุคนิวนอร์มอลให้ทุกคนได้พักผ่อนเที่ยว สนุกปลอดภัย ภายใต้การยกระดับตามมาตรการเฝ้ าระวังป้ องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขและ ภาครัฐอย่างเข้มงวด โดยได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว SHA (Amazing Thailnad Safety and Health) ของ กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ไฮไลท์! จัดแคมเปญสุดปัง! สุด
คุ้ม! โปรโมชั่นสุดพิเศษมากมาย


โดยทาง “สวนนํ้ารามายณะ พัทยา” ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงสุด มีการทําความสะอาดเชิงรุกดูแลฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคทําความสะอาดทุกพื้นที่ พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสที่กําหนด มีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่และสวมหน้ากากตลอด การฏิบัติหน้าที่ มีจุดล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดระเบียบพื้นที่เว้นระยะห่างทางสังคม เพิ่มความถี่ในการ ทําความสะอาดจุดต่างๆ ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสด้วยบริการชําระเงินด้วยระบบ Cashless Payment แทน การรับเงินสด ฯลฯ เพื่อเป็นการความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและพนักงาน

ดีลเด็ด! จองออนไลน์ถูกกว่า สําหรับลูกค้าที่จองล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์“บัตรผู้ใหญ่ ” ราคา 599 บาท (จาก 1190 บาท), “บัตรเด็ก” ราคา 499 บาท (จาก 1190 บาท) , “แพ็คเกจกลุ่ม” – “บัตรผู้ใหญ่ ” 4 ใบและตู้เก็บของมาตรฐาน 2 ตู้ ราคา 2,549 บาท (จากราคา 5,060 บาท) “เด็กที่สูงไม่เกิน 90 ซม”, “ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป”, “หญิงตั้งครรภ์”, “ผู้พิการ” เข้าฟรีโปรโมชั่นนี้ สําหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่พํานักในประเทศไทยเท่านั้น


สําหรับการเปิดให้ได้ท่องเที่ยว “สวนนํ้ารามายณะ พัทยา” สัปดาห์แรก เปิด 3 วัน ตั ้งแต่วันที่ 19-20-
21 พฤศจิกายน 2564 ต้อนรับวันลอยกระทง จากนั้น “สวนนํ้ารามยณะ พัทยา” จะเปิดให้บริการเฉพาะ วัน
เสาร์และวัน อาทิตย์เวลา 11.00 – 18.00 น.


“สวนนํ ้ารามายณะ พัทยา” สวนนํ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมมอบความสนุกสนานให้คุณ
และเพื่อนๆตลอดทั ้งวันกับเครื่องเล่นสุดมันส์ที่เป็ นเอกลักษณ์ มีกิจกรรมและสิ่งที่น่าสนใจมากกว่า 50 ชนิด ที่
มีเพียงหนึ่งเดียวในจังหวัดชลบุรีและที่เดียวในโลก นอกจากความสนุกสนานที่นักท่องเที่ยวจะได้รับแล้ว
ทางสวนนํ ้ารามายณะยังมีศูนย์อาหารนานาชาติไว้รองรับนักน่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยอีกด้วย มั่นใจได้ว่าสะอาด
ปลอดภัยแน่นอนเพราะมีการตรวจสอบวัดคุณภาพของนํ ้าทุก 2 ชม. ทําความสะอาดจุดสัมผัสสไลเดอร์ตลอด
มากกว่ามาตรฐานที่ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) กําหนดไว้ ทั ้งนี ้องค์การ
อนามัยโลก WHO ได้ตีพิมพ์ข้อความระบุว่าคลอรีนที่สวนนํ ้ารามายณะใช้ในการรักษาคุณภาพนํ ้านั ้นมีส่วนใน
การช่วยฆ่าเชื ้อไวรัสและแบคทีเรียได้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
www.ramayanawaterpark.com

Comments are closed.