เปิดประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ พร้อมออกเรือ!!! ทดลองให้บริการของเรือเฟอร์รี่ “The Blue Dolphin” ในเส้นทางตัดผ่านอ่าวไทยที่ท่าเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี – ท่าเรือสวัสดิ์พัฒนา และท่าประทีปซีแลนด์. จ.สงขลา

ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยภาครัฐ นำโดยกรมเจ้าท่าและการท่าเรือแห่งประเทศไทยภายใต้สังกัดของกระทรวงคมนาคม ดูแลในเรื่องโครงการพื้นฐานและท่าเทียบเรือ ด้านภาคเอกชน บริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จํากัด จะเป็นผู้นำเข้าเรือ Ro-Ro Ferry “The Blue Dolphin มาให้บริการในเส้นทางนี้

จุดประสงค์ของโครงการนี้คือ เพื่อเพิ่มทางเลือกและส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขนส่งระหว่างพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) มายังพื้นที่ภาคใต้ของไทย และมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถช่วยลดปริมาณรถขนส่งบนท้องถนนได้ถึง 90,000 คัน/ปี

เรือ “The Blue Dolphin” เป็นถูกสร้างขึ้นในปี 2537 และเริ่มใช้งานในญี่ปุ่น ก่อนจะถูกนำเข้ามาใช้งานในไทยโดย บริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด ตัวเรือมีขนาด 7,003 ตันกรอส กว้าง 21 ม. ยาว 136.6 ม. กินน้ำลึก 5.7 ม. รองรับการขนส่งผู้โดยสาร (536 คน), รถยนต์ส่วนบุคคล(20 คัน) และรถบรรทุก (80 คัน) สามารถเคลื่อนที่ได้ประมาณ 20 นอต (ประมาณ 36 กม./ชม.) ทำให้ใช้เวลาเดินเรือจากชลบุรีถึงสงขลาประมาณ 18-20 ชม. ภายในเรือจะมีทั้งห้องพัก, ห้องอาหาร และพื้นที่สำหรับยานพาหนะ รองรับทั้งด้านการขนส่งและการท่องเที่ยว ปัจจุบันอยู่ในช่วงเปิดให้ทดลองใช้งาน และจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการภายในปี 2565 นี้

ตารางเดินเรือ (มกราคม 2565)

1.ท่าเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี >>> ท่าเรือสวัสดิ์พัฒนา และท่าประทีปซีแลนด์. จ.สงขลา

ออกเดินทาง 14:00 น. วันที่ 3,11 และ 25 มกราคม 2565

2.ท่าเรือสวัสดิ์พัฒนา และท่าประทีปซีแลนด์. จ.สงขลา >>> ท่าเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

ออกเดินทาง 16:00 น. วันที่ 4,12 และ 26 มกราคม 2565

อัตราค่าโดยสาร

– ผู้โดยสาร เที่ยวเดียว 1,000 บ. | ไป-กลับ 1,900 บ.

– รถยนต์ 4 ล้อ (พร้อมคนขับและผู้โดยสาร) เที่ยวเดียว 5,000 บ. | ไป-กลับ 9,000 บ.

– รถจักรยานยนต์ (เกิน 500 ซีซี) เที่ยวเดียว 2,500 บ. | ไป-กลับ 4,500 บ.

– รถจักรยานยนต์ (ไม่เกิน 500 ซีซี) เที่ยวเดียว 1,500 บ. | ไป-กลับ 2,500 บ.

– เทรเลอร์บรรทุก ความยาวไม่เกิน 5 ม. (เรือ/เจ็ทสดี/มอเตอร์ไซต์) เที่ยวเดียว 3,000 บ. | ไป-กลับ 5,400 บ.

อัตราค่าห้องพัก

อยู่ระหว่าง เที่ยวเดียว 700-6,000 บ. และไป-กลับ 1,200-11,000 บ.

อัตราค่าขนส่งรถบรรทุก

– 6 ล้อ 11,500 บ.

– 10 ล้อ 13,000 บ.

– ยาวไม่เกิน 17 ม. 14,000 บ.

** ราคาในข้างต้น เป็นราคาในช่วงทดลองให้บริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต**

หากสนใจยังไงก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ The Seahorse Ferry 

https://www.facebook.com/fb.theseahorseferryofficial/

ที่มา : https://thelist.group/

Comments are closed.