• พลัสฯ ยังมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง และผงาดขึ้นเป็นอันดับ 1 ของบริษัทบริหารจัดการอสังหาฯ ในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO มากที่สุดถึง 3 ระบบ รวมถึงรางวัลอื่น อย่าง Fitwel และ AREA Award ในการรับรองคุณภาพระดับสากล
  • ล่าสุดคว้า ISO 14001 : 2015 มาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการดูแลพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ บำบัดน้ำเสีย การประหยัดพลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและผู้ใช้อาคารมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม  ให้ลูกบ้านและผู้ใช้อาคารได้มีส่วนร่วมในการแยกขยะแบบถูกวิธี เพื่อสนับสนุนการช่วยลดปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน และตอกย้ำการทำงานของพลัสฯ เรื่องความใส่ใจในคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
  • พลัสฯได้รับการสนับสนุนที่ดีจากลูกค้ามาโดยตลอด โดยลูกค้าเดิมทำการต่อสัญญากับทางบริษัทฯคิดเป็นร้อยละ 98.5% ทำให้เพียง 5 เดือน ทำรายได้ไปแล้วกว่า 550  ล้านบาท
  • พร้อมส่งมอบคุณภาพและยกระดับงานบริหารจัดการด้านอสังหาฯ ด้วยกลยุทธ์การควบคุมมาตรฐาน 5’S ที่ลูกค้าไว้วางใจได้

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร มั่นใจเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังกำลังฟื้นตัว สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและคุณภาพการอยู่อาศัยในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เสริมความแข็งแกร่งด้วย ISO มาตรฐานระดับสากล 3 ระบบ ครอบคลุมครบทุกมิติเป็นรายแรก ถือได้ว่าเป็น “The Best Property Management” ที่ส่งมอบคุณภาพและยกระดับให้กับงานบริหารจัดการด้านอสังหาฯ ในประเทศไทย ตอกย้ำอันดับหนึ่งด้านการจัดการโครงการอสังหาฯ แบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ พร้อมตอบรับทุกความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง ท่ามกลางโอกาสและความท้าทายใหม่ที่จะเกิดขึ้น 

นายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า “จากการดำเนินงานปีนี้ของพลัสฯ เพียง 5 เดือนแรกถือว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี  กวาดรายได้ไปแล้วกว่า 550  ล้านบาท คิดเป็น 46 % จากเป้าที่ตั้งไว้กว่า 1,200 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่นั้นมาจากการบริหารจัดการโครงการ  ซึ่งได้รับการสนับสนุนที่ดีจากลูกค้ามีการต่อสัญญากับทางบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ  98.5 %  พร้อมทั้งบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะหาลูกค้ารายใหม่ๆ เข้ามาเติมในพอร์ตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพลัสฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) ทำให้ขึ้นแท่นเป็นบริษัทด้านการบริการอสังหาฯ รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองถึง 3 ระบบ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานครั้งแรก ISO 9001: 2000 ในปี 2545 ซึ่งครอบคลุมเรื่องระบบการจัดการคุณภาพงานบริการ (Quality Management) และมีการปรับปรุงมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการรับรองอีกครั้งในปี 2551 และ ในปี 2561 โดยปัจจุบันใช้ ISO 9001 : 2015 ในการบริหารจัดการ  และเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมายังได้รับการรับรอง ISO 41001: 2018 ที่เป็นระบบบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ (Facility Management)  อีกด้วย จึงคาดว่าจะเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มองหาทีมงานบริหารจัดการอาคาร (Property Management) ที่มีคุณภาพในการบริหารงานด้วยมาตรฐานสากล”

การที่พลัสฯ ผ่านการพิจารณารับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 14001 ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมาตรฐานระดับสากลล่าสุด นับเป็นเครื่องการันตีได้เป็นอย่างดีว่า พลัสฯ มีกระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบจนเป็นที่ยอมรับ โดยให้ความสำคัญกับ 5 ประเด็นใหญ่ คือ การจัดการพื้นที่สีเขียว ขยะ น้ำเสีย พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (carbon footprint) รวมถึงมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและผู้ใช้อาคารมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งนี้ด้วยพลัสฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการโครงการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จึงส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental and Sustainable Development)  โดยมีโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อย่างโครงการ Backyard ทำสวนผักผลไม้ปลอดสารพิษในโครงการคอนโดและหมู่บ้าน หรือโครงการ Tree Day ที่ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้น และดูแลสวนในโครงการให้เขียวขจีมีร่มไม้อยู่เสมอ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นร่มเงาช่วยลดความร้อนภายในโครงการ และรณรงค์ในเรื่อง Waste Management ให้กับลูกบ้านและผู้ใช้อาคารตระหนักถึงปัญหาเรื่องของขยะ  และสร้างสังคมแบบยั่งยืน เริ่มต้นด้วยการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ และจัดการของเสียภายในโครงการ เพื่อนำมารีไซเคิล หรือการบำบัดน้ำเสีย มีมาตรฐานการควบคุมบำรุงรักษาดูแลเครื่องจักร เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน  ทั้งนี้พลัสฯ พร้อมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานสู่ Global Standard ให้ครบและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พักอาศัยและผู้ใช้อาคารในทุกมิติมากที่สุด

ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจของ พลัสฯ ได้วางแนวคิด 5’S ในการดำเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจนและแข็งแกร่ง ภายใต้ 5 กุญแจสำคัญ ที่จะส่งมอบคุณภาพและประสบการณ์ที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตเพื่อตอบโจทย์ในการดูแลลูกบ้านได้ครบทุกมิติ ส่งเสริมการเป็นคอมมูนิตี้ต้นแบบในการอยู่อาศัย ซึ่งประกอบด้วย

  1. Secure Life เพื่อให้ลูกบ้านหมดความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการอยู่อาศัย มีสายตรวจและครูฝึกอบรม SSI (Sansiri Security Inspection) ควบคุมการทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมดูแลในทุกสถานการณ์  มีเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ LIV-24 อาทิ Digital Fence , AI CCTY Analytics, Guard Tour  ที่เข้ามาช่วยดูแลเรียลไทม์ตลอด 24 ชม.
  2. Splendid Home  การดูแลรักษาทรัพย์สินในทุกโครงการให้มีทัศนียภาพที่สวยงามน่าอยู่อาศัย ด้วยการดูแล ทำนุบำรุง ภาพรวมทางกายภาพของโครงการ ทั้งสภาพอาคาร พื้นที่ทรัพย์สินส่วนกลาง ให้มีความสวยงาม สะอาด พร้อมใช้งานและดูใหม่อยู่เสมอ  ด้านสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์มีการจัดการดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีความสดชื่น สร้างบรรยากาศการอยู่อาศัยโดยรอบ คงความเป็นออริจินัลเหนือกาลเวลา และสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตให้กับทรัพย์สิน
  3. Superior Service บริการของพลัสฯ มีความเป็นมืออาชีพด้วยพนักงานมีใจบริการ (service mind) โดยผ่านการอบรมจากสถาบัน PLUS Eduplex สร้างคุณภาพในการดูแลอย่างมีระดับเพื่อตอบรับทุกความต้องการ พร้อมทั้งดูแลทุกสถานการณ์อย่างมีอาชีพด้วยระบบควบคุมมาตรฐาน บริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และพร้อมปรับปรุงขั้นตอนการทำงานโดยรับฟังเสียงจากลูกบ้าน
  4. Smooth Living  ด้วยความเชี่ยวชาญทุกงานระบบ ทั้งด้านกายภาพและระบบวิศวกรรมอาคาร มีทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสนับสนุนจากส่วนกลาง  มีการวางแผนงานแบ่งระยะในการดูแล ตั้งแต่ระยะสั้น ระยะกลาง  และระยะยาว ทั้งนี้เพื่อให้การดูแลระบบต่างๆ เช่น  ระบบน้ำใช้  ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเตือนอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า  ระบบลิฟต์  ระบบท่อน้ำ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% ทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตของลูกบ้าน ไม่สะดุด ลดค่าใช้จ่ายจากการดูแลโครงการในระยะยาว
  5. Sustainable พลัสฯ ตั้งเป้าเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งการดูแลพื้นที่สีเขียว การจัดการของเสียและขยะ การจัดการด้านพลังงาน โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา พลัสฯ และลูกบ้านกว่า 140 โครงการได้ร่วมมือกันช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบได้ถึง 220 ตันและในปีนี้เราตั้งเป้าหมายการลดขยะที่ 300 ตันต่อปี หรือเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 225,000 กิโลคาร์บอน เพื่อสร้าง Growth Mindset จากบ้านขยายไปสู่สังคมในวงกว้าง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน จนกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal เพื่อสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต

“ในวันนี้ พลัสฯ พร้อมจะประกาศชัดเจนว่า บริษัทมุ่งมั่นรักษาและยกระดับการบริการของเราให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยความเชี่ยวชาญครอบคลุมเป็นเลิศในทุกๆ ด้านตั้งแต่ให้คำปรึกษาการบริหารจัดการโครงการ ดูแลระบบวิศวกรรมอาคาร การบริหารทรัพย์สินและการเงิน รวมไปถึงการออกแบบและส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้า โดยมีการบริหารจัดการโครงการด้วยบุคลากรคุณภาพ คาดว่าเมื่อจบไตรมาส 2 จะสามารถสร้างรายได้  660 ล้านบาท  โดยมีสัดส่วนในการบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยเป็นอันดับ 1 รองลงมาการบริหารอาคาร เชิงพาณิชย์  ตามด้วยด้านบริหารงานขาย และ LIV -24 ตามลำดับ  ทั้งนี้พร้อมเดินหน้ามองหาลูกค้ารายใหม่ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นความท้าทายใหม่ๆ ในปีนี้” นายอนุกูล กล่าว

ปัจจุบัน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บริหารโครงการที่พักอาศัยและอาคารเพื่อการพาณิชย์ กว่า 300 โครงการ โดยคิดเป็นพื้นที่กว่า 13 ล้านตารางเมตร ผู้ที่สนใจบริการสามารถดูข้อมูลได้ทาง www.plus.co.th หรือโทร. 02-688-7555