ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทในชีวิตเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจต่างๆ รวมถึงวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้าง “ซีแพค” จึงเดินหน้าสร้างโซลูชันใหม่ภายใต้แบรนด์ “ซีแพค กรีน โซลูชัน” ที่ “ไม่ใช่แค่รถโม่ปูน” แต่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลผลักดันนวัตกรรมก่อสร้าง (Digital & Construction Technology) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งเชื่อมโยง Ecosystem ผ่านกระบวนการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบ “Turn Waste to Value” เปลี่ยนสิ่ง ‘ไร้ค่า’ สู่ ‘ล้ำค่า’ เพื่อยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างของประเทศไทยให้เติบโตสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ เราได้หยิบยก 4 โซลูชันไฮไลท์ และกำลังเป็นที่สนใจในวงกว้าง ได้แก่ CPAC Drone SolutionCPAC BIMCPAC Low-Rise Building Solution และ CPAC 3D Printing Solution มาแนะนำแบบเจาะลึก  

CPAC Drone Solution 

มองภาพให้กว้างกว่าเดิม ประเมินพื้นที่ได้แม่นยำ ด้วย Smart Technology for safety in Hazard Area นวัตกรรมโดรนใช้สำหรับสำรวจตรวจสอบในพื้นที่ปิดและเข้าถึงได้ยาก เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุง ซ่อมแซม หรือตรวจสอบ 

ความผิดปกติในพื้นที่เสี่ยงอันตราย โดยมาพร้อมกับเซนเซอร์รอบทิศทาง และเกราะป้องกันการกระแทก การชนกับสิ่งกีดขวาง ช่วยป้องกันความเสี่ยงอันตรายแทนการใช้คนเข้าไปสำรวจในพื้นที่เสี่ยงอันตรายและเข้าถึงได้ยาก 

CPAC BIM 

เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ช่วยสร้างความแม่นยำในการออกแบบ และควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้างทั้งระบบ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการก่อสร้างด้วย Digital Construction ใช้บริหารโครงการ ติดตามและควบคุมงานก่อสร้างแต่ละโครงการเทียบกับแผน ช่วยลด Waste (เวลา แรงงาน เศษวัสดุ) ระหว่างการก่อสร้างได้ 5-15% ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของโครงการ และลดความผิดพลาดในงานก่อสร้าง (Reject หรือ Rework) 

CPAC Low-Rise Building Solution 

นวัตกรรมการก่อสร้างด้วยคอนกรีตสำเร็จรูป ระบบพรีแคส ติดตั้งเร็ว แม่นยำ คุมคุณภาพได้มาตรฐาน ก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป ทั้งผนัง พื้น บันได และคาน ที่ผลิตสำเร็จมาจากโรงงาน พร้อมนำไปติดตั้งที่หน้างานได้ทันที มาพร้อมกับแบบบ้านพรีแคสสำเร็จรูป  ด้วยระบบโครงสร้าง คอนกรีตสำเร็จรูปทั้งหลัง (Fully Precast) ให้เลือก 3 แบบ 3 ดีไซน์ ได้แก่ บ้านชั้นเดียว บ้านสองชั้น และทาวน์โฮม เริ่มต้นรับงานขั้นต่ำ เพียง 8 หลัง ดูแลครบตั้งแต่การออกแบบ งานก่อสร้าง จนถึงงานสถาปัตย์ ด้วยทีมงานมืออาชีพ 

CPAC 3D Printing Solution 

นวัตกรรมก่อสร้างยุคใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยี 3D Concrete Printing ซึ่งเป็นการนำเครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ ขนาดใหญ่ ขึ้นรูปด้วยปูนซีเมนต์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเอสซีจี เพื่อขึ้นรูปผนังอาคาร หรือชิ้นส่วนของอาคาร ตลอดจนชิ้นงานสำหรับตกแต่ง โดยสามารถทำการพิมพ์ขึ้นรูปทั้งแบบในพื้นที่ก่อสร้างเลย (on-site) และแบบผลิตจากโรงงาน (off-site) Freeform ด้วยการออกแบบเส้นสายความโค้งอย่างเป็นอิสระ หรือ Parametric Design ที่มีจุดเด่นตรงที่รูปฟอร์มอันเป็นเอกลักษณ์, Lead Trend รูปแบบทันสมัย ไม่ซ้ำใคร, Speed ก่อสร้างได้เร็วขึ้น 30%ในส่วนของการก่อสร้างผนัง, Manpower ใช้แรงงานน้อยลง 50% โดยการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วย 

โซลูชันในรูปแบบ “ซีแพค กรีน โซลูชัน” (CPAC Green Solution) 

ปัจจุบัน ซีแพค กรีน โซลูชัน ได้พัฒนาโซลูชันสำหรับงานก่อสร้างที่ครอบคลุมรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น โซลูชันงานสำรวจและออกแบบ ได้แก่ CPAC Drone Solution, CPAC BIM, CPAC Design Center โซลูชันงานดิน ได้แก่ CPAC FillGood Solution, CPAC Pavement Solution โซลูชันงานพื้น ได้แก่ CPAC Floor Solution – เท ปาด ขัด, CPAC Floor Solution – Stamped Concrete, CPAC Stamped Concrete Floor, CPAC Industrial floor โซลูชันงานเสาและคาน ได้แก่ CPAC Structure Solution โซลูชันงานผนัง ได้แก่ S Wall System ระบบผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป โซลูชันงานบ้านและอาคารสำเร็จรูป ได้แก่ CPAC MEDICAL SOLUTION, CPAC Home Care Solution, CPAC Low-Rise Building Solution, CPAC 3D Printing Solution, CPAC Pipe Solution โซลูชันงานโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ CPAC Farm Solution โซลูชันงานสร้างและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ได้แก่ CPAC SB &M LIFETIME SOLUTION นวัตกรรมยืดอายุงานโครงสร้าง ลดการใช้ทรัพยากร CPAC ULTRACRETE SOLUTION เทคโนโลยีคอนกรีตสมรรถนะสูง ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดของงานโครงสร้างตอบโจทย์แนวทางด้าน Low Carbon Construction และ โซลูชันงานบริหารจัดการ ได้แก่ Construction Waste Management และ CPAC Water Management Solution 

ซีแพค กรีน โซลูชัน มีความมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันต่างๆ ตามแนวทาง ESG 4 Plus ของ เอสซีจี คือ มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ – Plus เป็นธรรม โปร่งใส เพื่อให้ทุกขั้นตอนของการดำเนินงานสามารถเป็นจริงได้ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการยกระดับมาตรฐานธุรกิจก่อสร้างของไทยให้ของประเทศไทยให้เติบโตสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน 

ติดตามความเคลื่อนไหว พร้อมสัมผัสนวัตกรรม “CPAC Green Solution ล้ำ-เปลี่ยน-โลก”  ได้ที่ www.cpac.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติม CPAC Contact Center: 02-555-5555  หรือ CPAC Solution Center (CSC) 23 สาขา