คุณอนุกูล  รัฐพิทักษ์สันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ จากคุณประวาลทอง  ทองใหญ่ ณ อยุธยา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานฯ ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐานนี้  ณ  อาคารสิริแคมปัส เมื่อเร็วๆ นี้

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ มุ่มมั่นพัฒนาการบริหารจัดการอาคารและที่อยู่อาศัย โดยให้ความสำคัญในด้านของสิ่งแวดล้อม

ที่ครอบคลุมถึงการดูแลพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ บำบัดน้ำเสีย การประหยัดพลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและผู้ใช้อาคารมีจิตสำนึก และเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม  รวมถึงปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ทั้งนี้พลัสฯ ยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานผ่าน ISO ต่างๆที่ได้รับการการันตีคุณภาพระดับสากล  เพื่อส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกบ้านหรือผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

ปัจจุบัน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บริหารโครงการที่พักอาศัยและอาคารเพื่อการพาณิชย์กว่า 300 โครงการ โดยคิดเป็นพื้นที่กว่า 17 ล้าน ตารางเมตร ผู้ที่สนใจบริการสามารถดูข้อมูลได้ทาง https://www.plus.co.th หรือโทร. 02-688-7555