ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยระบบไอน้ำ Water Vapor Therapy แห่งแรกในภาคตะวันออก

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิก สหรัฐอเมริกา  ให้การรับรองความเป็นเลิศของศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยระบบไอน้ำ Water Vapor Therapy แห่งแรกในภาคตะวันออก และเป็นลำดับที่สองในอาเซียน

            โดยได้ทำการรักษาผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตด้วยระบบไอน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จนได้รับรองจากบริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิก สหรัฐอเมริกา ให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยระบบไอน้ำแห่งแรกในภาคตะวันออกและเป็นลำดับที่สองในอาเซียน

          นายแพทย์นิธิ นาวานิมิตกุล ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ และผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยระบบไอน้ำประจำโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา กล่าวถึงปณิธานในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิม ด้วยความทันสมัยของเครื่องมือจึงลดการบาดเจ็บได้ดี และการรักษานี้ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องรับประทานยาอีกต่อไป ผลจากการรักษาในผู้ป่วยที่ผ่านมาเป็นที่น่าพึงพอใจมาก เครื่องมือนี้ใช้เวลาในการรักษาเพียง 15-20 นาที และไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล โดยในช่วง 1-3 เดือนหลังการรักษาแพทย์นิธิจะติดต่อหาผู้ป่วยเพื่อประเมินผลการรักษาอย่างใกล้ชิดด้วยตัวแพทย์เอง ซึ่งส่งผลทำให้ผู้ป่วยรู้สึกปลอดภัย อบอุ่น และคลายกังวลหลังการรักษา 

          ข้อดีของการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยระบบไอน้ำ คือ มีความปลอดภัยสูง รวดเร็ว และไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล และที่สำคัญ ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพทางเพศ