หน่วยงานราชการและเอกชนจากหลายภาคส่วนร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อจัดกิจกรรมคืนความบูรณ์ให้กับธรรมชาติร่วมปล่อยเต่าทะเล 50 ตัว พร้อมปูเสฉวน และปูม้ากว่า 10 ล้านชีวิต

“พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา” รีสอร์ตระดับ 5 ดาวแห่งแรกบนเกาะลันตา ที่มุ่งมั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมานานกว่า 21 ปีนับตั้งแต่วันก่อตั้ง จับมือภาครัฐและชาวเกาะลันตา จัดงานปล่อยเต่าและสัตว์ทะเลกว่าสิบล้านตัว ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทางทะเล เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ หาดบากันเตียง ซึ่งทอดยาวอยู่ด้านหน้ารีสอร์ตถึง 900 เมตร

ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ นับเป็นการตอกย้ำความมุ่มมั่นของพิมาลัย บนพันธกิจการปกป้องสิ่งแวดล้อมอันงดงามและสัตว์สายพันธุ์ท้องถิ่นในธรรมชาติให้สามารถฟื้นฟูขึ้นมาได้ เพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนให้กับธรรมชาติและคนในชุมชน โดยโครงการปล่อยเต่าครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดอำเภอเกาะลันตา กองทัพเรือภาคที่ 3 รวมถึงผู้ประกอบการและชาวเกาะลันตามากกว่า 100 คน สะท้อนถึงกำลังสำคัญในการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติด้วยการร่วมกันปล่อยเต่าทะเลถึง 50 ตัว จากศูนย์พิทักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือพังงา ปูเสฉวน 2,000 ตัว และปูม้าทะเลกว่า 10 ล้านตัว จากธนาคารปูม้า ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล

ทั้งนี้ ชายหาดของพิมาลัยถือเป็นแหล่งพำนักที่สมบูรณ์แบบของสัตว์ทะเลครึ่งบนครึ่งน้ำเหล่านี้ โดยเต่าทะเลเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่ง อันเนื่องมาจากเต่าทะเลมักเลือกที่วางไข่เฉพาะบนชายฝั่งที่สะอาดและปลอดภัยต่อการฟักตัวของไข่ ในขณะที่ “ปูเสฉวน” มีบทบาทที่สำคัญในระบบนิเวศน์ชายฝั่งเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์บนชายหาด เป็นผู้ดูแลความสะอาดของหาดทรายตามธรรมชาติ และ    “ปูม้า” ซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของชุมชนชาวประมงของเกาะลันตา การปล่อยปูม้าจะช่วยสร้างรายได้และส่งเสริมระบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เกาะลันตาอีกทางหนึ่งเช่นกัน