“คณิศ” เผยธุรกิจซาอุดีอาระเบีย บูมการลงทุนในไทย ทุ่มปีเดียว 3 แสนล้านบาท เจาะธุรกิจท่องเที่ยว เมดิคัล แคร์ น้ำมัน และปิโตรเคมี พร้อมมั่นใจนโยบายสร้างไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์อีวีในภูมิภาคอาเซียนสำเร็จแน่นอน

นายคณิศ แสงสุพรรณ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับทางรัฐบาลและภาคเอกชนของซาอุดีอาระเบีย ต้องให้ความสำคัญมากเพราะในปี 2566 ปีเดียว จะมีการลงทุนขนานใหญ่จากซาอุดีอาระเบียมายังประเทศไทยสูงถึง 300,000 ล้านบาท โดยแจ้งว่า มีความประสงค์จะลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเมดิคัล แคร์ อุตสาหกรรมน้ำมัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายส่วนใหญ่ของซาอุดีอาระเบียอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

“ก่อนหน้านี้อีอีซีเคยเสนอว่าจะช่วยดึงการลงทุนของประเทศ จากเป้าหมายที่ควรมีการลงทุนปีละ 600,000 ล้านบาท ทางอีอีซีจะช่วยให้มีการลงทุนในพื้นที่ให้ได้ 400,000 ล้านบาท ซึ่งในปี 2566 ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะซาอุดีอาระเบียประเทศเดียวก็ลงทุน 300,000 ล้านบาทแล้ว และส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อีอีซี อย่างไรก็ตาม ทางซาอุดีอาระเบียแจ้งขอให้ธุรกิจของไทยไปลงทุนที่ประเทศซาอุดีอาระเบียบ้าง โดยเฉพาะการก่อสร้างที่อยู่อาศัย” 

“สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” รองนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และผู้แทนการค้าไทย เพื่อหารือการสร้างความร่วมมมือทางเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรม เช่น พลังงานปิโตรเคมี เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานสะอาด การเกษตรยั่งยืน เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการบริการอื่นๆ 

“นักลงทุนจากซาอุฯ ให้ความสนใจอีอีซี ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5G อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และธุรกิจเวลเนส ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่ซาอุฯ มีการลงทุนอยู่แล้วและสามารถต่อยอดเข้ามาสู่พื้นที่อีอีซีได้เพื่อเป็นเหมือนเมืองพักตากอากาศ”

รวมทั้งได้มีการหารือถึงแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-ซาอุดิอาระเบีย (Joint Trade Committee : JTC) เพื่อเป็นเวทีเจรจาการค้าระหว่างกันอย่างเป็นทางการ และนำไปสู่การจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างกันในอนาคต เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกสาขาให้มีความต่อเนื่องและสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว