วันนี้ REm Thailand ขอพามาท่องเที่ยว กิน ชม ช้อป ที่ “กาดบะป้าว” ตลาดนัดชุมชนเชิงในสวนมะพร้าว บนย่านฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ ในบรรยากาศแบบร่องสวนมะพร้าวที่เรียงรายกันเต็มพื้นที่ ประหนึ่งเป็นอัมพวาภาคเหนือ  คำว่า…