Bangkok Illustration Fair 2023 (BKKIF) เทศกาลที่ศิลปินนักวาดไทยและนักสร้างสรรค์จากทั่วโลกจับตามอง กำลังจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยงาน BKKIF จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและผลักดันศักยภาพของแวดวงภาพประกอบไทย (Illustration) ให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดการทำงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จัดขึ้นโดย 3…