Baan REm สื่อออนไลน์และนิตยสารในเครือ REm Thailand

เราพร้อมเป็นสื่อกลางในการดำเสนอข่าวสารต่างๆ บทความ เรื่องราวสาระ ไม่ว่าจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจองค์กร อสังหาริมทรัพย์ บทความท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ถ่ายทอดสู่ผู้อ่านทุกท่าน ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ของเรา