จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบในวงกว้างโดย เฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผู้บริหารอิสธานัน นำทีมพนักงานร่วมแบ่งปันข้าวกล่อง, น้ำดื่ม, ข้าวสาร, อาหารแห้ง พร้อมแมส และสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 300 ชุด ร่วมแบ่งปันบรรเทาทุกข์ให้ชาวบ้าน จัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งทำเป็นถุงยังชีพ เพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชาชนใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

Comments are closed.